Thi công sơn hiệu ứng bê tông Stucco ST-Y003 0 (0)
|

Thi công sơn hiệu ứng bê tông Stucco ST-Y003 0 (0)

Thi công sơn hiệu ứng bê tông ST-Y003 là việc sử dụng sơn hiệu ứng Stucco mã ST-Y003 từ sơn hiệu ứng SAP và các dụng cụ phù hợp để tạo vân hiệu ứng vải lụa theo yêu cầu khách hàng. Bề mặt sơn hiệu ứng với vân bê tông, các vân màu sáng tối…

Thi công sơn hiệu ứng bê tông Stucco ST-G216 0 (0)
|

Thi công sơn hiệu ứng bê tông Stucco ST-G216 0 (0)

Thi công sơn hiệu ứng bê tông ST-G216 là việc sử dụng sơn hiệu ứng Stucco mã ST-G216 từ sơn hiệu ứng SAP và các dụng cụ phù hợp để tạo vân hiệu ứng vải lụa theo yêu cầu khách hàng. Bề mặt sơn hiệu ứng với vân bê tông, các vân màu sáng tối…

Thi công sơn hiệu ứng bê tông giả gỉ 0 (0)
|

Thi công sơn hiệu ứng bê tông giả gỉ 0 (0)

Thi công sơn hiệu ứng bê tông giả gỉ là việc sử dụng sơn hiệu ứng Stucco mã màu nhất định từ sơn hiệu ứng SAP và các dụng cụ phù hợp để tạo vân hiệu ứng vải lụa theo yêu cầu khách hàng. Bề mặt sơn hiệu ứng với vân bê tông, các vân…

Thi công sơn hiệu ứng bê tông ST-W263 0 (0)
|

Thi công sơn hiệu ứng bê tông ST-W263 0 (0)

Thi công sơn hiệu ứng bê tông ST-W263 là việc sử dụng sơn hiệu ứng Stucco mã ST-W263 từ sơn hiệu ứng SAP và các dụng cụ phù hợp để tạo vân hiệu ứng vải lụa theo yêu cầu khách hàng. Bề mặt sơn hiệu ứng với vân bê tông, các vân màu sáng tối…

Thi công sơn hiệu ứng bê tông ST215 0 (0)
|

Thi công sơn hiệu ứng bê tông ST215 0 (0)

Thi công sơn hiệu ứng bê tông ST215 là việc sử dụng sơn hiệu ứng Stucco mã ST215 từ sơn hiệu ứng SAP và các dụng cụ phù hợp để tạo vân hiệu ứng vải lụa theo yêu cầu khách hàng. Bề mặt sơn hiệu ứng với vân bê tông, các vân màu sáng tối…

Thi công sơn bê tông ST011 – Nguyễn Thị Thập, Q7 5 (1)
|

Thi công sơn bê tông ST011 – Nguyễn Thị Thập, Q7 5 (1)

Thi công sơn hiệu ứng bê tông ST011 Thi công sơn hiệu ứng bê tông ST011 là việc sử sụng sơn hiệu ứng bê tông stucco từ sơn hiệu ứng SAP, mã màu ST011 và các dụng cụ phù hợp để tạo bề mặt hoàn thiện hiệu ứng vân bê tông Mã ST011 là best…

Thi công sơn bê tông Stucco ST151 The New Koi Q7 5 (1)
|

Thi công sơn bê tông Stucco ST151 The New Koi Q7 5 (1)

Thi công sơn bê tông Stucco ST151 là gì? Thi công sơn bê tông Stucco ST151 là việc sự dụng sơn hiệu ứng Aromatex Stucco texture từ sơn hiệu ứng SAP và các dụng cụ phù hợp để tạo bề mặt hiệu ứng bê tông hoàn thiện 1 số hình ảnh thi công sơn bê…

Thi công sơn bê tông ST050-Thảo điền Q2 0 (0)
|

Thi công sơn bê tông ST050-Thảo điền Q2 0 (0)

Thi công sơn bê tông ST050 dùng sơn Aromatex Stucco texture Thi công sơn bê tông ST050 là việc sử dụng chất liệu sơn bê tông Aromatex Stucco Texture và các dụng cụ thi công phù hợp để tạo bề mặt hiệu ứng bê tông theo yêu cầu phối cảnh. 1 số hình ảnh thi…

Thi công sơn hiệu ứng bê tông stucco tại Bình Dương 0 (0)
|

Thi công sơn hiệu ứng bê tông stucco tại Bình Dương 0 (0)

Thi công sơn hiệu ứng bê tông stucco mã ST028 Thi công sơn hiệu ứng bê tông stucco mã ST028, đây là mẫu sơn stucco được bán chạy nhất từ năm 2019 của sơn hiệu ứng SAP. Được đánh giá là màu sắc trung tính hài hoà, và mang lại cảm giác dễ chịu cho…

Thi công sơn hiệu ứng bê tông Stucco ST152 tại Novaland Hồ Tràm 5 (1)
|

Thi công sơn hiệu ứng bê tông Stucco ST152 tại Novaland Hồ Tràm 5 (1)

Thi công sơn hiệu ứng bê tông stucco là gì? Thi công sơn hiệu ứng bê tông stucco là việc sử dụng sơn hiệu ứng stucco texture mã màu ST152 và các dụng cụ phù hợp để tạo ra bê mặt sơn hiệu ứng hoàn thiện theo yêu cầu phối cảnh Một số hình ảnh…