0
(0)

Thông tin thi công sơn hiệu ứng APEC Mũi Né

Thời điểm thi công: 2023

Địa điểm công trình: Mũi Né, Phan Thiết

Vị trí thi công: khu nhà chờ, khu trà chiều, khu hồ bơi

Thi công sơn hiệu ứng bê tông Aromatex Stucco, thi công sơn giả đá Aromatex Plaster

Thi công sơn hiệu ứng stucco tại công trình APEC mũi né
Thi công sơn hiệu ứng stucco mã 1520 tại công trình apec mũi né
Thi công sơn hiệu ứng bê tông stucco tại mũi né
Thi công sơn hiệu ứng bê tông stucco tại apec

Tham khảo thông tin sơn hiệu ứng bê tông stucco sử dụng cho công trình APEC

Tham khảo thêm mẫu stucco sử dụng cho APEC

Tham khảo thêm sơn hiệu ứng Plaster sử dụng cho công trình APEC

mẫu Sơn hiệu ứng texture plaster
Sơn hiệu ứng aromatex plaster

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *